Takime kortezie i Minsitrit te Drejtesise, z. Ulsi Manja me Ambasadorin e Serbise, z. Slobodan Vukčević

 • Tjetër
 • Takim kortezie
 • 08/03/2023
 • 10:30
 • Ministria e Drejtesise
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Z. Ulsi Manja, z. Slobodan Vukčević
 • Minister i Drejtesise, Ambasador i Serbise
 • Minsitri i Drejtesise, z. Ulsi Manja me Ambasadorin e Serbise, z. Slobodan Vukčević
 • Jo
 • Jo
 • Kevin Shtishi
 • Ismail Shehu