• Takim grup interesi – Kompanite e Pastrimit. (Takim dhe degjese rreth problematikave te kesaj kompanie).

 • Tjetër
 • Takim
 • 28/02/2023
 • 14.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem