Shperndarja e kontiniereve te dhuruar nga ambasada Japoneze ne territorin e bashkise.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 02/02/2023
 • 10:00
 • Roskovec dhe ne njesite administrative
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec, Kuman, Kurjan dhe Strum
 • Miranda Cepele
 • Drejtor i Ndermarrjes se Pastrim Gjelberimit dhe Mirembajtje Varrezave
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe punonjes te Ndermarrjes
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i pergjithshem, Bashkia Roskovec