• Prezantimi i 5 Planeve Sociale Vendore (Ky event ka si qëllim prezantimin e 5 (pesë) planeve sociale të miratuara në fund të vitit 2022 nga Këshilli Bashkiak Tiranë).

 • Tjetër
 • Prezantim
 • 27/02/2023
 • 11.00
 • Bashkia Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem