Organizimi i ceremonise per perurimin e shtegut turistik “Radomir -Liqen i zi” si pjese e projektit “Ekonomia e Gjelbert si nje mundesi SMART per Radomiren”

 • Inagurim
 • 02/03/2023
 • 11:00
 • Radomire, Njesia Administrative Kala e Dodes
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Kala e Dodes
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Pergjegje iSektorit te Integrimit Europian
 • Jo
 • Po
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme