Mbledhje e Komitetit Drejtues te Iniciatives “Bashki Mike e Femijes e cila ka per qellim te ndihmoj e njesit e e veteqeverisjes vendore ne integrimin e ceshtjeve qe prek edhe femijet.

 • Tjetër
 • Mbledhje
 • 28/02/2023
 • 10:30
 • Njesia Administrative Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Kabinetit te Kryetarit
 • Jo
 • Jo
 • Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Sekretare e Pergjithshme