Degjese Publike ” Mbi miratimin e rregullores se kushteve te tregetimit ne markate”

 • Konsultim publik
 • 13/03/2023
 • 12:00
 • Lushnje
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnje
 • Lushnje
 • Ferdinant Gjermeni | Eriselda Sefa | Donald Nushi
 • Kryetar i Keshillit Bashkiak | Kryetar i Bashkise Lushnje | Drejtor
 • Ferdinant Gjermeni, Eriselda Sefa, Donald Nushi, tregetar dhe qytetar
 • Jo
 • Po
 • Erisa Qalliu-Drejtor i Burimeve Njerezore
 • Nuk ka Sek/Dr .te Pergjithshem