Inspektim i punimeve ne vijimesi te punes se nisur ne Dhjetor 2022 per “Rehabilitimin e lagjeve Drita dhe Pjeter Budi”,Njesia Administrative Burrel

 • Inspektim/kontroll
 • 21/02/2023
 • 13:30
 • Lagje Drita,Lagje Pjeter Budi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem