Takim me prokurorë të prokurorisë së rrethit gjyqësor me qëllim diskutimin e problematikave të hasura lidhur me zbatimin e dënimeve alternative / masave alternative.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 24/02/2023
 • 12:00
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Arlinda Lisha
 • drejtor dtshp durres
 • Arlinda Lisha dhe prokurore te prokurorise durres
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP