takimi ndergjegjesues ne kuader te muajit te ndergjegjesimit kunder diskriminimit me gjimnazin Petronin Luarasi ne bashkepunim me UNICEF. Tema : Ligji per mbrojtjen nga Diskriminimi , broshurat e pershtatura per nxenesit”

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/02/2023
 • 13:00
 • Gjimnazi “Petronin Luarasi” Tiranë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr.5
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner
 • Komisioner
 • Stafi Kmd-së, nxenesit dhe mesuesit e Gjimnazit Petronin Luarasi, Tiranë
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse