Shfaqja “Karnavalet”, Ministrja eshte e ftuar te ndjeke shfaqjen

 • Tjetër
 • Shfaqje
 • 25/02/2023
 • 19:00
 • Teatri Operas dhe Baletit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr 2
 • Shfaqje
 • shfaqje
 • Ministrja eshte e ftuar te ndjeke shfaqjen
 • Po
 • Po
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem