Ne kuader te projektit “PIUTD”, financiuar nga Banka Boterore dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe me bashkefinancim te Bashkise Berat, projekt i cili ka filluar ne vitin 2020, Kruyetari i Bashkise do te kryeje nje vizite inspektuese ne kantierin e ndertimit ne rrugen “Antipatrea” dhe sheshin “Axhensia”.

 • Inspektim/kontroll
 • 27/02/2023
 • 11:00
 • Rruga "Antipatrea", Rajoni Nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtore e Aktivieteteve dhe Turizmit, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)