Ne kuader te projektit “Sherbime multi-funksionale ne sektorin e arsimit”, financiuar nga Programi EU4Municipalities i Bashkimit Europian dhe bashkefinancim te Bashkise Berat, projekt i cili ka filluar ne korrik 2022, Kryetari i Bashkise do te kryeje nje vizite inspektuese ne kantierin e ndertimit ne Qendren Multi-Funksionale Arsimore.

 • Inspektim/kontroll
 • 26/02/2023
 • 12:00
 • Qendra Multi-Funksionale Arsimore Berat, Rajoni nr. 1
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni nr. 1
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)