Inspektim lidhur me fillimin e punimeve per shtrimin e rruges Velabisht-Starove-Veterik.

 • Inspektim/kontroll
 • 28/02/2023
 • 15:00
 • Njesia Administrative Velabisht
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Velabisht
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Velabisht, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)