Inspektim lidhur me perfundimin e punimeve ne sheshin ne qender te Fshatit Roshnik. Inspektim i perfundimit te punimeve te rruges se Fshatit Karkanjoz. Inspektim i perfundimit te punimeve te shtrimit te rruges se Fshatit Memias.

 • Inspektim/kontroll
 • 28/02/2023
 • 13:00
 • Njesia Administrative Roshnik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Roshnik
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administrative Roshnik, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)