Inspektim i punimeve te asfaltimit te qendres se Fshatit Dushnik. Inspektim i punimeve ne Shkollen 9-vjecare “Veri Gjata” ne lidhje me investimin qe kryhet aty. Inspektim i punimeve qe po realizohen ne Kopshtin Morave.

 • Inspektim/kontroll
 • 27/02/2023
 • 13:00
 • Njesia Administrative Otllak
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Otllak
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Administratori i Njesise Administartive Otllak, Drejtore e Arsimit, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)