Ftese pjesemarrjeje ne Konferencen Kombetare Zgjedhore te Organeve Drejtuese te Shoqates Restoranteve dhe Bujtinave Shqipatare

 • Tjetër
 • Ftese per pjesemarrje
 • 22/02/2023
 • 11:00
 • Hotel Tirana Interntional
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tirane
 • Tiranë
 • Vilma Bello
 • zëvendësministër
 • Vilm Bello, zëvendësministre
 • Po
 • Jo
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi