Aktivitet Letraro-Artistik.

 • Tjetër
 • Konkurs
 • 28/02/2023
 • 10:00
 • Në pallatin e kulturës, ”Dino Kalenja” Ballsh
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakastër
 • Ballsh
 • Znj Etilda Dishaj | Znj Naime Dervishaj
 • Drejtor i Zyrës Vendore Arsimore,Mallakastër | Drejtor Drejtorie
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, Drejtues dhe mësues të shkollave Mallakastër.
 • Jo
 • Po
 • Z. Zamir Malasi / Zv. Kryetar
 • Z. Zamir Malasi / Zv. Kryetar