Të miturit me ndihmën e mësuesve të kurseve profesionale për “aftësimin për jetën” kanë ndërtuar sinjalistikën për orientim mbi vendodhjen e Institucionit të të Miturve Kavajë dhe së bashku me stafin dhe punonjës të policisë do të realizojmë vendosjen e tyre.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 26/02/2023
 • 10:00
 • Insituti i të Miturve Kavajë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Kavajë
 • Kavajë
 • Marinela Aliaj | Ilir Gjuzi | Klajdi Idrizi
 • Drejtor, Intitucini i të Miturve Kavajë | Profesor i Kurseve Profesionale Saldatur | Përgjegjgës i Sektorit të Edukimit
 • Nxënësit e Institucionit të të Miturve Kavajë dhe Stafi
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve