Vizite ne fabriken e miellit Mokra, ne mobilerine XG, ne thertoren Semanjaku, ne një pike grumbullimin drithërash.

 • Tjetër
 • Vizite ne disa sipermarrje private ne njesine Mbrostar.
 • 24/02/2023
 • 11:00
 • Ne ambientet e aktiviteteve
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Mbrostar
 • s'ka
 • s'ka
 • Kryetari I bashkisë Fier, administrators I njesise Mbrostar, Depuete te Parlamentit, sipermarresit private.
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem