Ne kuader te projektit “Per zhvillim urban dhe turistik”, financuar nga Banka Boterore, organizohet nje takim per efektet sociale dhe mjedisore te projekteve te infrastruktures ne Gorice, Mangalem dhe Sheshi Axhensia.

 • Tryezë diskutimi
 • 23/02/2023
 • 12:00
 • Ambientet e Bashkise Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise | Perfaqesues te Fondit Shqiptar te Zhvillimit
 • Titullari i Bashkise | Perfaqesues te FSHZH
 • NenKryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtori i Agjencise se Sherbimeve Publike, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)