Analiza vjetore e drejorise se arsimit paraunivers DRAP Durres(e ftuar)

 • Tjetër
 • Analize vjetore e punes se bere ne drejtorine rajonale te arsimit parauniversitar
 • 22/02/2023
 • 12:00
 • Durres, Hotel Palace
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Emiriana Sako | Emiljan Jani | Hazbi Lika
 • Kryetare e Bashkise Durres | Prefekti Qarkut Durres | Drejtor i DRAP
 • Folesit dhe pjesmarres te tjere te fushes se arsimit parauniversitar
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka