Ecuria e punes per vitin 2022 per Drejtorite Rajonale Tirane dhe Durres, Drejtoria e Arkivit Qendror

 • Tjetër
 • Analiza Vjetore
 • 28/02/2023
 • 11.00
 • Drejtoria e Arkivit Qendror
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Lunder
 • Astrit Hado
 • Drejtor i Pergjithshem ISSH
 • Drejtori i Pergjithshem, Drejtoret Rajonale Tirane, Durres, Drejtoria e Arkivit Qendror dhe Drejtoret e Drejtorive ne ISSH
 • Jo
 • Jo
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH