Ecuria e punes per vitin 2022 per Drejtorite Rajonale Vlore, Sarande, Fier, Gjirokaster, Berat, rezultatet, problematikat per 2022 dhe sfidat per 2023.

 • Tjetër
 • Analiza Vjetore
 • 27/02/2023
 • 11.00
 • Drejtoria Rajonale Vlore
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Vlore
 • Vlore
 • Astrit Hado
 • Drejtor i Pergjithshem ISSH
 • Drejtori i Pergjithshem, Drejtoret Rajonale Vlore, Sarande, Fier, Gjirokaster, Berat dhe Drejtoret e Drejtorive ne ISSH
 • Jo
 • Jo
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH