Analiza e punes e realizuar nga Drejtorite Rajonale per t’u njohur me rezultatet, problematikat gjate vitit 2022 dhe sfidat e 2023.

 • Tjetër
 • Analiza Vjetore
 • 21/02/2023
 • 11.00
 • Drejtoria Rajonale Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Astrit Hado
 • Drejtor i Pergjithshem ISSH
 • Drejtoret Rajonale Elbasan, Korce dhe Drejtoret e Drejtorive ne ISSH
 • Jo
 • Jo
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH
 • Astrit Hado, Drejtor i Pergjithshem i ISSH