Vizite ne fermeret e Sukut 1 per informim ndergjegjesim mbi ndertimin e serave diellore te cmontueshme

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 21/02/2023
 • 09:30
 • Suk 1
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Strum
 • znj. Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec, fermere te zones dhe te tjere
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i pergjithshem, Bashkia Roskovec