Vizite ne fabriken e miellit Mokra, ne mobilerine XG, ne thertoren Semanjaku, ne nje pike grumbullimi dritherash.

 • Tjetër
 • Vizite ne disa sipermarrje private ne njesine Mbrostar.
 • 20/02/2023
 • 12:00
 • Ne ambientet e aktiviteteve
 • Shqipëri
 • Fier
 • Fier
 • Mbrostar
 • S'ka
 • s'ka
 • Kryetar i Bashkise Fier, Administratori i njesise Mbrostar, Deputete te Parlamentit, sipermarresit private .
 • Jo
 • Jo
 • Martin Dodi
 • Martin Dodi, Sekretar i Pergjithshem