Ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara ne Fushen e Energjise, i cili ka filluar ne vitin 2022, organizohet takimi me perfaqesues te projektit dhe perfaqesuesve te Bashkise Berat per ecurine e metejshme te projektit, financuar nga Qeveria Zvicerane.

 • Këshillim
 • 15/03/2023
 • 12:00
 • Ambientet e Bashkise Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise | znj. Carine Gallagat | z. Besim Islami
 • Titullari i Bashkise | Drejtore e Kooperimit Zvicerian | Perfaqesues i Projektit
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, Drejtori i Agjencise se Sherbimeve Publike, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)