Takim me Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve me Kryetarin e Bashkise per mbarevajtjen e aktiviteteve te vitit 2022 dhe diskutimi i planeve te punes per vitin 2023.

 • Tryezë diskutimi
 • 24/02/2023
 • 11:00
 • Qendra Kulturore e Femijeve Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)