Takim grupe interesi – Guida Tursitike. Takim dhe degjese rreth
problematikave te ketij grupi.

 • Tjetër
 • Takim
 • 24/02/2023
 • 17.00
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Kryetari Bashkise dhe pjesemarres te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem