Pjesemarrje ne aktivitetin sportiv te ndeshjes se volejbollit organizuar nga KOKSH, ne nje nga shkollat 9-vjecare te Beratit.

 • Tjetër
 • aktivitet sportiv
 • 23/02/2023
 • 11:00
 • Rajoni Nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni 2
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)