MBLEDHJA E KOMITETIT DREJTUES PËR BASHKËRENDIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE, NË NIVEL VENDOR, DHE REFERIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE

 • Tjetër
 • Mbledhje
 • 27/02/2023
 • 12:00
 • Durres, Bashkia Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryetarja e bashkise, staf i sherbimit social dhe te ftuar
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka