Inspektim punimesh ne vendtakimi e perroit Sheh Polis me lumin e Gostimes.

 • Inspektim/kontroll
 • 21/02/2023
 • 09:00
 • Polis-Sheh, Njesia Administrative Polis
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Polis
 • Kastriot Gurra
 • Kryetar Bashkie
 • Punonjesit e Bashkise Librazhd, Perfaqesues te firmes, Banore
 • Jo
 • Po
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem