Aktivitet për realizimin e një konkursi letrar me temë:”Zbatimi i Rregullave Drejtëshkrimore dhe Ruajtja e Gjuhës Shqipe”.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 21/02/2023
 • 10:00
 • Insituti i të Miturve Kavajë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Kavajë
 • Synej
 • Marinela Aliaj | Liri Çaça | Hamide Qari
 • Drejtor, Intitucini i të Miturve Kavajë | Drejtor, Gjimnazi "11 Shkurti" | Drejtor, Shkolla 9-vjeçare Rilindja Kavajë
 • Nxënësit e Institucionit të të Miturve Kavajë, stafi dhe Nxënës të shkollës 9-vjeçare Rilindja Kavajë dhe Gjimnazi "11 Shkurti"
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija