Diskutimi dhe miratimi i projekt vendimeve te paraqitura prane Keshillit Bashkiak sipas Rendit te Dites

 • Tjetër
 • Marrje vendimesh
 • 24/02/2023
 • 10:30
 • Salla e mbledhjes se Keshillit Bashkiak
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu, Keshilltaret
 • Kryetar i Bashkise, Keshilltar
 • Kryetari i Bashkise, Administrata e Bashkise, Keshilli Bashkiak,
 • Jo
 • Po
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti