Kontroll ne biznese nga Drejtoria e Taksave dhe te Ardhurave Vendore per subjektet pasive dhe aktive ne Bashkine Divjake.

 • Inspektim/kontroll
 • 22/02/2023
 • 09:00
 • Njesine Administrative Terbuf, Divjake, Grabian, Gradishte dhe Remas
 • Shqipëri
 • Fier
 • Divjake
 • Divjake
 • Roklejd Malko | Julian Zela
 • Drejtor drejtorise taksave dhe te Ardhurave Vendore | Inspektor kontrolli dhe vleresimi
 • Roklejd Malko, Julian Zela dhe administrator te subjekteve qe do te jene pjese e kontrollit
 • Jo
 • Jo
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem
 • Klevisa Rrudha, Sekretari i Pergjithshem