Inspektim i punimeve ne rrugen e fshatit Brezhdan, Njesia Administrative Tomin

 • Inspektim/kontroll
 • 24/02/2023
 • 12:00
 • Fshati Brezhdan, Njesia Administrative Tomin
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Tomin
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Jo
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti