Nisja e punimeve ne rrugen fshatit Lishan i Poshtem , Njesia Administrative Luzni dhe ispektimi i perfundimit te punimeve ne Shkollen 9 vjecare Luzni

 • Inspektim/kontroll
 • 23/02/2023
 • 12;30
 • Njesia Administrative Luzni
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Luzni
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Sekretari iPergjthshem, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Jo
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti