Konsultim me banoret e lagjes “Nazmi Rushiti” lidhur me problematikat dhe ankesate qytetareve

 • Konsultim publik
 • 20/02/2023
 • 16:00
 • Njesia Administrative Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu,
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Banore te lagjes
 • Jo
 • Jo
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti