Konsultim publik me banoret e fshatit Pocest , Njesia Administrative Maqellare per problematikat infrasrtukturore, Ndricim dhe uje te pijshem.

 • Konsultim publik
 • 21/02/2023
 • 14:00
 • Njesia Administrative Maqellare
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Maqellare
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i Sherbimeve Publike
 • Jo
 • Jo
 • Malbora Lala
 • Urjeta Kurti