Firmosja e memorandumit me KE per Strategjinë e Bashkisë Tiranë.
Këshilli i Evropës do te asistojë bashkine e Tiranës që Strategjia e re e
Zhvillimit te Qëndrueshëm 2023-28 të zhvillohet me metodologjinë e
Këshillit te Evropës me pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje.

 • Tjetër
 • Ceremoni
 • 20/02/2023
 • 11.30
 • Bashkia e Tiranes
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • kryetari bashkise
 • Staf i Bashkise Tirane dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Drejtor i Pergjithshem