Sensibilizim dhe informim mbi drejtesine sociale e cila duhet te siguroje barazi dhe gjitheperfshirje

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 20/02/2023
 • 11:00
 • Qendra e zhvillimit Sarande
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Sarande
 • Sarande
 • Adrian Gurma | Besiana Braho | Emanuela Cetri | Eliana Shkurti
 • Kryetari i Bashkise | Pergjegjese e qendres se zhvillimit | Punonjese sociale | Pergjegjese e zyres se punes
 • Perfaqesues nga Drejtoria e Kujdesit Social , Drejtoria e Personelit prane Bashkise, Perfaqesues nga Drejtoria Arsimore, perfaqesues nga zyra e punes, perfaqesues nga grupet me aftesi ndryshe
 • Po
 • Po
 • Entela Cipa juriste
 • Entela Cipa juriste