Inspektim i Punimeve ne ndertimin e bazamenteve te ures ne Rinas te Gurakuqit.

 • Inspektim/kontroll
 • 20/02/2023
 • 10:30
 • Ne fshatin Rinas te Njesise AdmInistrative Orenje
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Librazhd
 • Orenje
 • Kastriot Gurra
 • Kryetar Bashkie
 • Perfaqesues te Bashkise Librazhd, Perfaqesues te firmes
 • Jo
 • Po
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem
 • Bajram Pishkashi Sekretar i Pergjithshem