Inspektim punimesh ne lulishtet e lagjes nr 6 dhe 9

 • Inspektim/kontroll
 • 20/02/2023
 • 11:30
 • Durres
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • Nr 2
 • s'ka
 • s'ka
 • Punonjes
 • Jo
 • Jo
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka