Workshop ne Vizionimin dhe Programimin për Planet e Strehimit Social,

 • Tjetër
 • Workshop
 • 21/02/2023
 • 10:00
 • Salla e Keshillit Bashkia,Lushnje
 • Shqipëri
 • Fier
 • Lushnje
 • Lushnje
 • Anxhela Allkanjari | Alban Manoku | Esteri Veizi
 • Specialiste per strehimin | Pergjegjes , sektori i Projektimit dhe Planifikimit te territorit | Specialiste
 • Anxhela Allkanjari,Alban Manoku,Esteri Veizi
 • Jo
 • Jo
 • Erisa Qalliu-Drejtor i Burimeve Njerezore
 • Nuk ka Sek/Dr .te Pergjithshem