Vizite ne Qendren Rinore Berat

 • Tjetër
 • Vizite
 • 23/02/2023
 • 15:45
 • Qendra Rinore ne Rajonin nr. 2
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Rajoni nr. 2
 • Presidenti i Republikes | Kryetari i Bashkise
 • z. Bajram Begaj | Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Nenkryetari i Bashkise, Sekretari i Pergjithshem i bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, etj.
 • Po
 • Jo
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese))
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)