Takim me perfaqesues te Operatorit ekonomik per objektin “Rikonstruksion i banesave ekzistuese per familjet e varfra dhe te pafavorizuara” ne kuader te projektit per strehimin social

 • Tryezë diskutimi
 • 20/02/2023
 • 09:30
 • Roskovec
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec
 • znj. Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe firmes zbatuese
 • Jo
 • Jo
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i pergjithshem, Bashkia Roskovec