Inspektim te pritave lumore ne lumin Vjose

 • Inspektim/kontroll
 • 15/02/2023
 • 11.00
 • Terren
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Hekal
 • Z. Qerim Ismailaj | Z. Taulant Balla | Z. Ismet Beqiraj
 • Kryetar | Deputet i Kuvendit | Deputet
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër dhe te firmes zbatuese te projektit
 • Jo
 • Po
 • Zamir Malasi /Zv. Kryetar
 • Zamir Malasi / Zv. Kryetar