Rikonstruksion i rrugës Diga e Rezervuarit –Anëbreg,Kutë,Çorrush

 • Inspektim/kontroll
 • 15/02/2023
 • 10.00
 • Kutë
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Kutë
 • Z. Qerim Ismailaj | Z. Taulant Balla | Z. Izmet Beqiraj
 • Kryetar | Deputet i Kuvendit | Deputet i Kuvendit
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër dhe te firmes zbatuese te projektit
 • Jo
 • Po
 • Zamir Malasi /Zv. Kryetar
 • Zamir Malasi / Zv. Kryetar