Dëgjesë publike për Rikonastruksionin e rrugës “ Panahor-
• Ngraçan”(segmenti Panahor-Subashaj) dhe rruga “Ballsh-Drenovë e Re” (Segmenti Depo e Ujit-shkolla).

 • Konsultim publik
 • 13/02/2023
 • 10.00
 • Panahor dhe Drenovë
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Aranitas/Qender
 • Qerim Ismailaj
 • Kryetar
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, qytetar të zonave përkatëse.
 • Jo
 • Po
 • Hasna Likaj IT
 • Zamir Malasi/ zv. Kryetar